Meten is weten

NEN2580 is een richtlijn om de oppervlakte van roerende zaken eenduidig en objectief te meten. Kortom: u bent als koper danwel verkoper verzekerd van een correcte oppervlakte van uw woning.

Voor de verkoper geeft een NEN2580 certificaat de gewenste zekerheid dat het inmeten van de woning voldoet aan de door de branche-organisaties (NVM, VBO) verplicht gestelde normering. Voor kopers geeft het NEN2580 certificaat het gewenste vertrouwen om bij de aankoop niet bedrogen uit te komen.

Klik hier voor onze prijslijst en klik hier voor onze brochure.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Complete NEN2580 meting conform wettelijke richtlijn
  • Aanlevering NEN2580 certificaat op de eerstvolgende werkdag
  • Opmaak NEN2580 certificaat onderverdeeld per subcategorie
  • Opmaak zowel digitaal als in print (ook op internet te plaatsen!)
  • Vast tarief, ongeacht grootte en lokatie!